ผลักดันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยระบบเบรก ABS เป็นนโยบายระดับชาติ เมื่อ 14 สิงหาคม 2562