เตรียมความพร้อมการทดสอบระบบเบรก ABS CBS และ Blindspot detection

     เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 

IMG 2421

Read more: เตรียมความพร้อมการทดสอบระบบเบรก ABS CBS และ Blindspot detection

นักศึกษาทุน DAAD ทดสอบเบรกตามมาตรฐาน R 13H ณ สนามทดสอบยานยนต์ วิทยาเขตปราจีนบุรี

     เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 

20190516 072855233 iOS

Read more: นักศึกษาทุน DAAD ทดสอบเบรกตามมาตรฐาน R 13H ณ สนามทดสอบยานยนต์ วิทยาเขตปราจีนบุรี

งานแถลงข่าว โครงการวิจัยและประเมินการติดตั้งอุปกรณ์ชิ้นส่วนของรถพยาบาลในขณะรับแรงกระแทก1IMG 0138

Read more: งานแถลงข่าว โครงการวิจัยและประเมินการติดตั้งอุปกรณ์ชิ้นส่วนของรถพยาบาลในขณะรับแรงกระแทก

signed research cooperation agreement with R.X. Company Ltd.


 MG 3286

Read more: Signed research cooperation agreement with R.X. Company Ltd.

สัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13

     เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556  ณ ห้อง MR216 ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สายประสิทธิ์  เกิดนิยม ได้รับเกียรติให้บรรยายภายใต้หัวข้อ "เทคโนโลยีและการจัดการที่ทันสมัยสู่ยานพาหนะที่ปลอดภัยและยั่งยืน"

238288

Read more: สัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13

Laminate glass drop test ref. to UNECE R43 

ขอขอบพระคุณ บริษัท วีเอ็มซี เซฟตี้กลาส จํากัด ที่ให้การสนับสนุนเครื่องมือในการทำวิจัยกับทางสาขาวิศวกรรมการประเมินและความปลอดภัยยานยนต์

IMG 7315

Read more: Laminate glass drop test ref. to UNECE R43