งานแถลงข่าว โครงการวิจัยและประเมินการติดตั้งอุปกรณ์ชิ้นส่วนของรถพยาบาลในขณะรับแรงกระแทก

1IMG 0138

Read more: งานแถลงข่าว โครงการวิจัยและประเมินการติดตั้งอุปกรณ์ชิ้นส่วนของรถพยาบาลในขณะรับแรงกระแทก

signed research cooperation agreement with R.X. Company Ltd.


 MG 3286

Read more: Signed research cooperation agreement with R.X. Company Ltd.

สัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13

     เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556  ณ ห้อง MR216 ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สายประสิทธิ์  เกิดนิยม ได้รับเกียรติให้บรรยายภายใต้หัวข้อ "เทคโนโลยีและการจัดการที่ทันสมัยสู่ยานพาหนะที่ปลอดภัยและยั่งยืน"

238288

Read more: สัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13

Laminate glass drop test ref. to UNECE R43 

ขอขอบพระคุณ บริษัท วีเอ็มซี เซฟตี้กลาส จํากัด ที่ให้การสนับสนุนเครื่องมือในการทำวิจัยกับทางสาขาวิศวกรรมการประเมินและความปลอดภัยยานยนต์

IMG 7315

Read more: Laminate glass drop test ref. to UNECE R43

วิทยากรบรรยายเรื่อง ยานพาหนะที่ปลอดภัย (Safer Vehicles) 6 ตุลาคม 2559

      โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์ ค้าไม้

20161013 000503000 iOS

Read more: วิทยากรบรรยายเรื่องยานพาหนะที่ปลอดภัย (Safer Vehicles)

โครงการฝึกอบรมการตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีเกี่ยวกับอุบัติเหตุจราจรระบบมาตรฐานสากล รุ่นที่ 4

IMG 5401

Read more: โครงการฝึกอบรมการตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีเกี่ยวกับอุบัติเหตุจราจรระบบมาตรฐานสากล รุ่นที่ 4