การเก็บข้อมูลอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับคดีทางจราจร รุ่นที่ 1

               โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สายประสิทธิ์  เกิดนิยม

              "สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ" ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2559

 IMG 5393

IMG 4222

IMG 4244

IMG 4284