โครงการฝึกอบรมการตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีเกี่ยวกับอุบัติเหตุจราจรระบบมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3

               โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สายประสิทธิ์  เกิดนิยม

              "สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ" ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2559

 IMG 4603

IMG 4539

IMG 4546

IMG 4587