โครงการฝึกอบรมการตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีเกี่ยวกับอุบัติเหตุจราจรระบบมาตรฐานสากล รุ่นที่ 2

               โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สายประสิทธิ์  เกิดนิยม

              "สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ" ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2559

 IMG 4465

IMG 4410

IMG 4404

IMG 4462