โครงการฝึกอบรมการตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีเกี่ยวกับอุบัติเหตุจราจรระบบมาตรฐานสากล รุ่นที่ 4

               โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สายประสิทธิ์  เกิดนิยม

              "สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ" ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2559

IMG 5401

 IMG 4720

 

IMG 4714

IMG 4719