ทดสอบระบบเบรก CBS และ ABS บ่ายโมง ตรงประเด็น เมื่อ 14 สิงหาคม 2562