ด้วยศูนย์วิศวกรรมการประเมินและความปลอดภัยยานยนต์ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานยนต์ทุกประเภท โดยในงานทดสอบนี้จะพิจารณาถึงการขับขี่รถจักรยานยนต์ เนื่องจากในประเทศไทยนั้นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่นั้นมาจากรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตามในการจัดการทดสอบในครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บุคลากร รวมไปถึงหน่วยงานจากภายนอกที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานทดสอบในครั้งนี้

IMG 2421

IMG 2419

IMG 2423

IMG 2428

IMG 2424